המנוח "טרול" אינו נמצא בשימוש רחב כמו המונח "טרול פטנטים", אבל טרולים של סימן מסחרי קיימים ואף עלולים להוות אתגר רציני לבעלים של סימני מסחר ברחבי העולם. טרול פטנטים מוגדר בוויקיפדיה באופן הבא: "הוא כינוי גנאי לאדם או חברה התובעים אחרים, לרוב חברות גדולות, על שימוש בפטנט שלהם, בצורה אגרסיבית ואופורטוניסטית. בדרך כלל, מדובר בגוף שאינו מפתח מוצר על פי הפטנט, אלא רק משתמש בו כמקור לתביעות כספיות נגד אחרים המעוניינים לפתח מוצרים כאלה"[1].

ההיקש המתבקש - "טרול של סימן מסחרי" הינו מישהו שמנסה ומצליח לרשום סימן ולאחר מכן דורש תשלום ו/או מאיים בתביעה משפטית מול צד ג', הבעלים של סימני מסחר זהים או דומים עד כדי הטעיה המשתמשים בסימניהם בתום לב.

 ניתן לסווג את הטרולים בצורה הבא:

1. הסתגלני: הרושם סימן מסחר במדינה פלונית, סימן שלא נמצא בשימוש. למעשה מבקש הסימן כלל לא התכוון להשתמש בסימן. הוא מחליט לרשום סימן מוכר היטב השייך לצד ג' במדינה אחרת, אך עדיין לא בארץ של הטרול. בעשותו כך, הטרול מחכה עד שהבעלים המקורי מחליט להשתמש בסימן בארצו של הטרול וחוסם את השימוש על בסיס הרישום הכוזב שלו, בדרך כלל מתבקשים הבעלים של סימני המסחר לשלם סכום כסף כדי לקבל רישיון להשתמש בסימן. סוג הפרה זו מתרחש בדרך כלל במדינות אשר בהן שימוש בסימן מסחר בפועל אינו תנאי לקבלת הרישום.

2. הבריון: מקרה זה הוא המצב ההפוך מהנדון לעיל. זהו המצב שבו חברה עם סימן מוכר היטב במדינה אחת או יותר, מנסה להרחיב את זכויותיה לטריטוריות נוספות ו/או להרחיב את פעילותיה לתחומים נוספים ומשתמשת בסימנה הרשום כנגד חברות אחרות הבעלות של סימנים זהים או דומים, וזאת באמצעות הגשת תביעות בגין הפרת סימן במדינות אחרות ו/או כנגד סימנים הרשומים בסוגים אחרים.

לא מן הנמנע כי עסקים, ובעיקר עסקים קטנים עלולים להינזק על ידי אסטרטגיה זו של תביעות משפטיות, המשמשות לאכיפה של זכויות בסימני מסחר "מעבר לפרשנות סבירה של ההיקף האמיתי של הזכויות שהוענקו לבעלים של הסימן המסחר". טקטיקות מסוג אלה עשויות גם לגרום להתדיינות קלת דעת ולפעמים מאושרות על ידי מערכת המשפט.

3. המפוקפק: הטרולים מהקטגוריה האחרונה הם הטוענים, בלי שום סיבה מוצדקת, כי הינם משתמשים בסימן פלוני, מאיימים בתביעה או מגישים תביעות בגין הפרה של סימן מסחר או מגישים הודעות התנגדות נגד כל חברה או אדם המשתמשים או הבאים לרשום את אותו הסימן. טרולים מסוג זה  יותר אופייניים למערכות המשפט המבוססות על המשפט המקובל ו/או במדינות בהן זכויות בסימן מסחר מבוססות בעיקר על שימוש קודם לכאורה בסימן ולאו דווקא על הרישום.

כיצד ניתן למנוע זאת?

כדי להפחית את הסיכון הנפילה למלכודת של טרול סימן המסחר מומלץ לעקוב אחרי המדריך קצר שלהלן:

1. הגשת בקשה לרישום סימן מסחר מוקדם ככל האפשר, לא רק בארץ מוצאו של המבקש או במדינה שבה הוא מייצר את המוצרים, אלא גם במדינות אליהן צפויה התרחבות מסחרית. ניצול של ששת החודשים של דין הקדימה לפי אמנת פריז הוא הדרך הטובה ביותר כדי לשמור את תאריך ההגשה במדינה אחד להמשכיות במדינות נוספות.  

2. רישום לא רק של הסימן המקורי אלא גם של התעתיק של הסימן המקורי.

3. ביצוע חיפוש תקופתי של סימני מסחר זהים או דומים עד כדי הטעיה ברחבי העולם לאיתור ניסיונות הטרולים להגיש בקשות משלהם. לחלופין שימוש בשירותי ניטור של סימני מסחר (Trademark Watch/Monitoring Services)

מעקב אחר השימוש בסימן המסחר "במדינות המועדות לפורענות של הטרולים" (לדוגמא יש לשמור חשבוניות, מסמכים מסחריים, התכתבות עם מפיצים, וכו'). כמו כן חובה להציג באופן תקין את הסימן כפי שהוא שנרשם על גבי הטובין שעבורם הוא נרשם וכל ניירת מסחרית. בעתיד זה יהווה ראיה לכאורה על שימוש בסימן מסחר במקרה של התדיינות בלתי צפויה ובלתי רצויה.

מכל מקום, במקום לקחת את הסיכון ולהמתין ל"הטרול הבא לבוא", זה תמיד אסטרטגיה טובה יותר להכין את עצמך על ידי בניית חומה טובה נגד התנהגויות מסחריות בלתי צפויות ובלתי הוגנות אלה.

העלויות הכרוכות בפעולה של ביטול סימן מסחר רשום הן גבוהות בלמעלה מפי עשר מהעלויות של הטרול ברישום סימן מסחר ומונעות באמצעות משרדי מכס פעילות ייצוא-ייבוא של בעל הסימן המקורי ודורשים "פיצוי" עבור הרשות.

 הסיכוי לקבל פיצוי על ההפסדים שנגרמו מפעילות של טרול, בקשות לביטול סימן מסחר ברשות הפטנטים או בבית משפט, שואפות לאפס. גם אם יוכח כי הטרול פעל שלא בתום לב, גם אם ניתן יהיה לכמת את הנזק הנגרם, בדרך כלל טרול, הנתבע, יהיה מוסתר היטב במדינות עם שיטת משפט פחות מפותחות, מה שימנע אכיפה בינלאומית של פסק הדין ויהיה בעל נכסים זניחים. ברור כשמש הוא כי מדובר באיזון לא הוגן של כוחות וזה לא לטובת היזמים הפועלים בתום לב.

Comment